Klubbhuset

Klubbhuset hyrs ut både till medlemmar i samfälligheten och externa kunder. Därför finns två olika prislistor.

Klubbhuset är beläget mitt i Samfälligheten på Malungsvägen 145B.

Lokalen lämpar sig för max 80 personer.

Om du vill komma i kontakt med klubbhusansvarig, kontakta klubbhus@malungsvagen.se.