Kontaktombud för 2022kontaktpersoner 2022 - 2023_utan mejladresser.xlsx

Kontaktombudets uppgifter är att:

 • Ha kontakt med styrelsen och hålla sig löpande informerad om frågor inom samfälligheten

 • Hälsa välkommen till nyinflyttade

 • Tala med fastighetsägare, som bryter mot våra ordningsregler

 • Hjälpa till med Grannsamverkan

 • Organisera det lokala arbetet under vår- och höst-arbetsdagarna

 • Se till att det som är trasigt rapporteras eller lagas

 • Se till att skräp och vandalisering åtgärdas eller rapporteras

 • Kontrollera snöröjningen, sandning och sandsopningen, rapportera avvikelser

 • Informera var man kan ev. kan lägga upp snö från egna tomterna

 • Kontrollera lekplatserna så att skador ej uppstått på lekutrustningen

 • Hjälpa de olika arbetsgrupperna med information och förslag

 • Vara valberedning behjälplig, med att hitta kandidater

Läs arbetsbeskrivning för kontaktombud här.