Styrelsen

Enligt stadgarna ska vi ha fem styrelsemedlemmar och tre suppleanter.

Styrelsen 2023

Ordföranden K-G Holmgren
Vice ordförande/sekreterare Ylva Anker
Kassör Maritha Jacosbsson
Ledamot Maria Holmlund
Ledamot Pontus Lindholm
Suppleant Joakim Kivikoski
Suppleant Björn Huzell
Suppleant Fredrik Nyquist