Historia

Vår samfällighet

Vår samfällighet består av 209 stycken grändhus på Malungsvägen med 229 stycken taxeringsenheter, samt en radgarage samfällighet med 143 garage som uppfördes 1972-1975.

Husen ligger på båda sidor om Malungsvägen, med gatunummer 2a-297, udda nummer på vänster sida och jämna nummer på höger sida om Malungsvägen.


Har ni bilder eller information som ni vill lämna, tar vi gärna emot detta!


Klicka på bilden där man bygger på huset, så ser ni ett utdrag från Allt i hemmet nr 13, 1976.

Leif Qvist har gjort teckningen.


Text om att köpa nytt hus 1973 Inlämnat av Lars Svenson Malungsvägen 44

Inlämnat av Lars Svenson Malungsvägen 44

Östra Viby. Malungsvägen.

I början på 70 talet började det växa upp små villa områden, som vårat Malungsvägen.

Vi var ute på helgvisningar under 1973 och fick tips om detta område ”Östra Viby”

Några hus fanns ännu inte att se, däremot hade man en visningslokal på Malmvägen i Sollentuna, där man kunde beskåda dels ritningar på de olika husen samt ritning över området. Det fanns då 2 köer, dels en som banken hade, Götabanken, en kö för övriga som då byggföretaget hanterade.

Visningshus fanns under hösten 1973, på Malungsvägen 25.

Många funderade nog över köp i området, lite öde tyckte man, samt det som man mest funderade över var att det fanns planer på att lägga ned järnvägsstation Norrviken. Detta pga. för få resande.

Man kunde under byggnationstiden gå runt i området, planritning och titta vilket tomt man tyckte verkade bäst, och då anmäla sitt intresse.

Husen kom färdiga i 2 delar för de med 4 rum, 2 vånings 6 delar. Lyftes på plats med lyftkran. Då med platta tak, vilka finns kvar på en del fortfarande.

(Jag hade sådan tur att jag var på plats när våra husdelar kom på plats)

För vår del lyckades vi få ett enplanshus, nr 44, gult fint hus, vi var mycket nöjda men som många andra oroade över de lån man iklätt sig.

Vi flyttade in den 1/11 1973. Tomten var då inte planerad, det fick vi göra själva, dock dröjde det till våren.

Redan då kändes det rätt, vi grannar på vår gata gick ihop och köpte sand, jord till våra tomter, samt riktig gräsmatta som tidigt en lördagsmorgon i en massa rullar. Dessa rullade vi ut och helt plötsligt var vår gata full av grönatomter.

På den tiden var fruar hemma med barnen, och därigenom snabbt lärde känna sina grannar på gatan. Lekplats fanns färdig på vår gata under våren 1974.

Den första gatufesten på vår gata var 1974, mycket trevligt. Teatervisning med barnen på gatan.

Återkommande till att området var barnrikt så arrangerades det julgransplundring i klubbhuset. Under några år hade vi barnfilmsföretställningar på Söndagsförmiddagar,

Även detta i klubbhuset.

Tvätthallen, detta var en träffpunkt under helgerna, där man också lärde känna boende i området. Tvätthallen var något som flera av våra besökare tyckte var fördelaktigt.

Radgaragen, som idag kan kännas trånga byggdes nog efter WV 1200, nu har bilarna blivit större och fler, parkeringarna räcker inte till längre.

Författat av Lars Svenson Malungsvägen 44