Ordningsregler

Ordningsregler för nyttjande av klubbhus Malungsvägens Samfällighetsförening

Gemensamt ansvar

I föreningen har vi möjlighet att erbjuda tillgång till ett Klubbhus med utrymme för upp till 149 gäster (porslin för 50 personer, bord för 80 personer och stolar för 80 personer).

Det är boende på Malungsvägen, som tillsammans äger lokalen och ansvarar för dess skötsel. Efter att ha nyttjat lokalen ska du därför lämna den ifrån dig i samma goda skick som du skulle vilja att den är i när du tillträder.

Bokning och kostnad

Klubbhuset bokas via webben, www.malungsvagen.se

Tider och priser framgår på bokningssidan. Betalning sker genom inbetalning till Plusgiro 47 54 76-8 senast tre veckor innan hyra.

Om bokning sker senare än tre veckor, ska hyran inbetalas samma dag som bokning.

Uthyrning sker endast till personer som är över 25 år.

Avbokning

Avbokning ska ske snarast. Ingen återbetalning vid avbokning senare än 21 dagar innan bokat datum.

Hyresavtal

För varje bokning av Klubbhuset ska hyresgästen underteckna ett hyresavtal. I och med undertecknande av hyresavtalet godkänner du som hyresgäst de villkor som gäller för hyra av Klubbhuset (ordningsregler, städning, hyreskostnader etc.), eventuella avgifter för att täcka extrakostnader vid skada eller utebliven städning samt ansvars- och försäkringsåtaganden.

Tillträde

Ett mejl med information ang. utlämning av nyckel kommer.

Efter nyttjande av Klubbhuset ska nyckeln återlämnas på plats anvisad av uthyraren.

Larm

Lokalen är larmad. Larmet slås av 30 min innan bokad tid och slås på 30 minuter efter bokad tid.

Dekoration

Det är inte tillåtet att klistra upp saker med tejp/häftstift på väggarna eller i taket.

Vid användande av fasttejpade bordsdukar ska all tejp tas bort från borden efter nyttjandet av lokalen.

På grund av brandrisk råder stor försiktighet med öppen eld, större ljusstakar och kandelabrar är inte tillåtna. Värmeljushållare för värmeljus finns för utlåning.

Övrigt

Biltrafik får endast ske till Klubbhuset i samband med tunga transporter. Tänk på att det är gångfart som gäller.

Gästparkering hänvisas till platser längst upp på Malungsvägen, ej på vändplan. Det är även tillåtet att parkera på ”stora” Malungsvägen kvällstid. Tänk på att Sollentuna kommun tillämpar datumparkering.

Toaletter

Det finns tre toaletter att tillgå.

Papper och tvål för påfyllning finns i skåpen utanför toaletterna.

Städning

Se städrutiner

Villkor för nyttjande av lokalen

Hyresgästen förbinder sig att:

• Vara fyllda minst 25 år

• Vid aktiviteter med personer under 20 år gäller 10 ungdomar/1 vuxen (över 35 år) under hela aktiviteten.

• Vara närvarande under den tid lokalen utnyttjas

• Hyresgäst ansvarar för ev. sopning och sandning vid entré

• Att lämna lokalen och nyckeln på utsatt tid

• Finnas tillgänglig på telefon under hyrestiden

• Se till att det är tyst senast klockan 22.00 vardagar och 24.00 helg, då också all utomhusvistelse måste avslutas

• Dämpa ljudnivån vid all vistelse utomhus, även vid ankomst och hemgång

• Se till att inga gäster stör andra boende

• Rökning endast tillåten vid entré

• Ingen biltrafik på våra gågator

Lås

• Kopiering av nyckel är förbjuden. Vite 5 000: -

• Kontrollera att samtliga nödutgångar inte är blockerade

• Kontrollera att allt är låst när ni lämnar lokalen Vite 1 000: -

Städning

• Se till att städning sker i enlighet med checklistan

Övrigt

• Övernattning i lokalen är förbjuden

• På grund av risk för allergier är pälsdjur inte tillåtna i lokalerna


Förekommer störningar som direkt eller indirekt följer av nyttjandet av lokalen kan väktare komma att tillkallas för att säkra ordningen. Kostnad för detta debiteras hyresgästen. Om tillsägelse behövs vid någon form av störning eller om villkoren enligt ovan ej följs kan det debiteras 200 kr vid första och 500 kr vid varje kommande tillfälle eller enligt ovan angivna fasta belopp. Ev. följdskador kommer att debiteras med de faktiska kostnader som kan uppstå.

Hyresgästen ansvarar för att dessa regler efterlevs, att noggrann städning och diskning utförs samt att sopor avlägsnas från lokalen. Missköts ordningsregler eller städning kan hyresgästen nekas rätt att utnyttja lokalen i framtiden. Hyresgästen godkänner också att ytterligare avgift kan komma att debiteras för utebliven eller undermålig städning eller om utrustning saknas eller gått sönder.

Besiktning av lokalen sker alltid efter varje hyrestillfälle enligt anslaget protokoll vid städmaterialet.

Tänk på att du måste ha tid för att slutföra städning och återställa lokalen i gott skick inom ramarna för din bokning.