Servicekarta över vårt område

Fastighetskartor


Klicka på bilderna för att bli länkad till kartorna

Svartvita bilden är ifrån Sollentuna kommuns kartan över Malungsvägen med flygfoto från 2018 och baskarta.

Färgbilden är från https://minkarta.lantmateriet.se

Ni kan även logga in hos Lantmäteriet, kräver att ni är ägare samt har giltig Bank-id.

Där kan ni hitta servitut samt olika historiska kartor https://minfastighet.etjanster.lantmateriet.se