Valberedning

Valberedningen för 2023 består av:

Inger Klangebo Malungsvägen 177,  e-post: inger.klangebo@hotmail.com

Anders Öhnell, Malungsvägen 177