Valberedning

Valberedningen för 2021 består av:

Siv Gustavsson Malungsvägen 52, e-post: siv.gustavsson@telia.com Telefon: 070-684 24 20

Berit Svensson Malungsvägen 44, e-post: beritsvenson@gmail.com Telefon: 070-377 67 42