Valberedning

Valberedningen för 2022 består av:

Inger Klangebo Malungsvägen 5177, e-post: inger.klangebo@hotmail.com

Karin Ström Malungsvägen 213, e-post: