Förvaltning

Malungsvägens Samfällighetsförening bildades 1974

Malungsvägens grändhusområde ligger i Viby i Sollentuna kommun, ca 17 km norr om Stockholm och ca 25 km från Arlanda flygplats. Viby är en lugn och vacker by som gränsar till Norrviken och Järvafältets naturområde. Det är en historiskt intressant by med anor från yngre järnålder, i byn finns därför ett flertal fornlämningar, till exempel gravhögar.

Malungsvägens samfällighet består av:

  • 209 stycken grändhus med 229 stycken taxeringsenheter

  • En radgarage samfällighet med 143 garage

  • Ett klubbhus för uthyrning för max 149 personer

  • En biltvättanläggning, ny reningsanläggning hösten 2011

  • Kabeltv, uppgraderad 2011 till tripel play från Comhem

  • Vi förvaltar också ett antal lekplatser, vägar, parkeringsplatser, grönområden m.m.

Ytan som Samfälligheten förvaltar uppgår till 41 916 kvadratmeter.