Avfallshantering

Inom vår Samfällighet sorterar vi ut matavfallet och lägger i de bruna kärlen. I de gröna kärlen ska det endast vara hushållssopor. Kommunens entreprenör hämtar avfallet på tisdagar.

För de hushåll som har gemensamma kärl

De gemensamma kärl som står uppställda på Samfällighetens mark är enbart till för de boende som inte har egna avfallskärl. Kostnaden delas av dessa hushåll och faktureras direkt från SEOM.

Om något kärl är trasigt eller om hämtningen uteblir ska detta felanmälas till SEOM. Kontaktuppgifter kundtjanst@seom.com alternativt telefon 08-623 88 00.

Samfälligheten distribuerar de bruna påsarna till de gemensamma uppställningsplatserna. Om du märker att de börjar ta slut, skicka ett mejl till info@malungsvagen.se.