Biltvätt

I vår samfällighet har vi en tvätthall som får användas av boende i samfälligheten. För att kunna nyttja tvätthallen behöver du kvittera ut en nyckel hos vår kassör. Depositionsavgiften är 500 kronor. En årsavgift tillkommer utöver depositionen.

Utrustning i tvätthallen

  • Den ena tvättplatsen är utrustad med en effektiv högtryckstvätt. Den andra med vanlig slang.

  • Det finns varmvattenberedare för varmvatten till tvätthink samt två sämskskinnsurvridare.

  • Det finns klämmor för att hänga upp golvmattorna.

Användning av tvättmedel

Endast biologiskt miljögodkända tvättmedel och avfettningsmedel får användas i tvätthallen. Vattnet renas i den biologiska reningsanläggning som ligger i det högra utrymmet i byggnaden. En professionell reningsanläggning som sköts av vår tvätthallskommitté. Service genomförs varje år samt att vattenprover lämnas in till Käppalaförbundet och Sollentuna kommun. Om proverna underkänns får vi ett beslut om att stänga tvätthallen.

Kontakt

Tvätthallen lägger längst in på den första högra infarten på Malungsvägen.

Om du har frågor kring biltvätten, kontakta biltvatt@malungsvagen.se.

Tillsammans hjälps vi åt att hålla snyggt!