Kabel-TV

Samfälligheten är ansluten till Tele2 (tidigare Comhem). Kontakta dem om du vill ha mer info. https://www.tele2.se/

Den 1 oktober 2022 ansluts alla i samfälligheten till Tele2 Gruppavtal, se mer om detta här: Tele2 Gruppavtal