Lekplatser

Lekområde 12

Linbanan kommer bytas under hösten och även lekredskap kommer bytas. Mer information följer.

Lekområde 1

Infarten till Malungsvägen på höger sida 

Grönområde för lek och bollspel.


Lekområde 2

Vid Malungsvägen 2

Gungor: 2:31 Swing Bell Flower (Kod K008 inköpt 2020)Klätterställning: 2:41 Koala (Kod RS 127 inköpt 2020)Klätterställning med kana: 2:51 Jacob (Kod LM 003 inköpt 2020)Fjädergunga: 2:21 (Inköpt 2013)Sandlåda: 2:S1 (Kod LK20 2x2m inköpt 2020)Parkbänk: 2:P1 och 2:P2Markering: 2:H1 Hoppa hage 10st plattor (inköpt 2020)Fallskydd: Grå, grön och röd färg  tjocklek 35mm (hela ytan utom klätterställningar) (Inköpt 2020)Grå färg tjocka plattor tjocklek 75mm (under klätterställningar) (inköpt 2020)
Lekstuga 2:11 och 2:12 ( inköpt 2021)
Bänkbord 2:B1 och 2:B2

Lekområde 3

Vid Malungsvägen 40

Fjädergunga: 3:21  (inköpt 2013)
Lekstuga: 3:11
Sandlåda: 3:S1 (byggd 2019)           
Parkbänk: 3:P1

Lekområde 4

Vid Malungsvägen 68

Fjädergunga MC: 4:22 och 4:23
Parkbänk: 4:P1 och 4:P2

Lekområde 5

Vid Malungsvägen 114

Sandlåda: 5:S1
Parkbänk: 5:P1
Gungdjur: 5:21 

Lekområde 6

Vid Malungsvägen 124

Lekstuga: 6:11
Parkbänk: 6:P1 

Lekområde 7

Vid Malungsvägen 13

Fjädergunga: 7:21

Sandlåda: 7:S1

Parkbänk: 7:P1, 7:P2

Lekområde 8

Vid Malungsvägen 51

Fjädergunga

Volträcke

Lekområde 9

Vid Malungsvägen 117

Parkbänk:  9:P1

Stockbänk: 9:P2

Lekområde 10

Vid Klubbhuset, Mv 145B

Gungdjur: 10:21 och 10:22 (inköpt 2021)

Lekområde 11

Vid Malungsvägen 155

Rutschkana: 11:61
Parkbänk: 11:P1

Lekområde 12 

Vid Malungsvägen 203

Linbana :   12:91

Sandlåda: 12:S1 (inköpt 2019)

Fjädergunga : 12:21

Parkbänk: 12:P1, 12:P2

Lekområde 13

Vid Malungsvägen 265

Sandlåda: 13:S1

Lekstuga: 13:11

Parkbänk: 13:P1, 13:P2

Bord: 13:B1
Gungdjur: 13:21  

Lekområde 14

Vid Malungsvägen 283

Gungbräda: 14:G1  (inköpt 2013)

Parkbänk: 14:P1

Utegym: 14:U1 (inköpt 2014)

Förklaring av numreringen

Numret innan kolonet anger området, siffran efter kolonet anger vad det är för typ av lekredskap, sedan följer ett löpnummer, då det kan finnas flera likadana lekutrustningar på samma plats.   

Typ av lekredskap:

0=Mål av något slag

1=Lekstuga

2=Fjäder gunga

3=Vanlig gunga

4=Klätterställning

5=Klätterställning med rutschkana

6=Rutschkana

7=Volt räcke

8=Klättervägg

9=Linbana

A=Avfall (soptunna)

B=Bord

G=Gungbräda

H=Hoppmarkering på marken

P=Parkbänk

S=Sandlåda

U=Utegym

Detta ger att  2:S1  2 betyder att det ett lekredskap i område 2 (Vid Mv 2), S anger att det är en sandlåda och 1 är löpnumret.

PDF karta över våra lekplatser samt lekredskap