Radgarage

Det ingår 143 st garage-platser i radgaragesamfälligheten. Det är denna samfällighet som äger och förvaltar radgaragen. Ni har nyttjanderätt för att parkera fordon och ska som delägare själva ombesörja samt bekosta byte av glödlampa samt smörjning av lås.

Laddhybrid och El-bil , El-moped och El-MC

Det går bara att ladda via vanlig 230V stickpropp i våra radgarage (max 10A). Vi har tyvärr i dagsläget ingen möjlighet att erbjuda laddning av rena el-bilar.
Om ni planerar att ladda er laddhybrid bil eller annat fordon i radgaraget ska ni:

  • Införskaffa en el-mätare som man sätter i ett vanligt vägguttag. Vi har inga krav på dessa mer än att det skall gå att läsa av förbrukningen.

  • Meddela kassören att ni ska ladda i garaget.

  • Läsa av denna förslagsvis 1 gång/månad.

  • Rapportera förbrukad el till kassören. Detta görs i januari.

  • Elen faktureras av kassören 1 gång/år.

Läs mer om vår Laddgrupp

Vad får du använda radgaraget till?

Garaget ska användas för parkering av fordon.

Vad får du förvara i garaget?

Det är okej att förvara saker som hör till bilen i garaget, så länge det även går att användas som garage.

Brandsyn sker med jämna mellanrum.

Ordningsregler - Malungsvägens radgaragesamfällighet

Ordningsregler enligt § 21 stadgarna, antagna vid stämman den 21 februari 2013.

1. Radgaragesamfällighetsavgiften, skall fakturerat belopp betalas i sin helhet senast på förfallodagen. Vid försenad inbetalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

2. Radgaraget skall endast användas för parkering av fordon. Det är inte tillåtet att förvara brännbart material eller lättantändliga vätskor i radgaragen samt att inga mellanväggar får finnas. Överträdelse mot detta kan beivras.

3. Radgaragen skall hållas låsta. Om låsanordningen eller annat inte fungerar, skall detta omedelbart meddelas till styrelsen. Invändig belysningskälla bytes och bekostas av envar.

4. För de med el-fordon måste ägaren teckna separat elavtal med styrelsen. Missbruk kan beivras med ett belopp motsvarande årsavgiften för radgaraget.