Radgarage

Det ingår 143 st garage-platser i radgaragesamfälligheten. Det är denna samfällighet som äger och förvaltar radgaragen. Ni har nyttjanderätt för att parkera fordon och ska som delägare själva ombesörja samt bekosta byte av glödlampa samt smörjning av lås.

Vad får du använda radgaraget till?
Garaget ska användas för parkering av fordon.

Vad får du förvara i garaget?
Det är okej att förvara saker som hör till bilen i garaget, så länge det även går att användas som garage.

Brandsyn sker med jämna mellanrum.

Information kring laddavgift samt de fyra laddplatserna utomhus, läs här

Information om laddning av elbil 


 

 

 

 


Läs mer i foldern Charge NodeVid frågor kontakta laddning@malungsvagen.se 

Ordningsregler - Malungsvägens radgaragesamfällighet

Ordningsregler enligt § 21 stadgarna, antagna vid stämman den 21 februari 2013.

1. Radgaragesamfällighetsavgiften, skall fakturerat belopp betalas i sin helhet senast på förfallodagen. Vid försenad inbetalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

2. Radgaraget skall endast användas för parkering av fordon. Det är inte tillåtet att förvara brännbart material eller lättantändliga vätskor i radgaragen samt att inga mellanväggar får finnas. Överträdelse mot detta kan beivras.

3. Radgaragen skall hållas låsta. Om låsanordningen eller annat inte fungerar, skall detta omedelbart meddelas till styrelsen.  Invändig belysningskälla bytes och bekostas av envar.