Trafik/Parkering

Stora Malungsvägen 

På Malungsvägen (Kommunens väg) är det 30 km/h.


Krypfart / gångfart gäller i hela området (cirka 7 km/h)

Gångfartsområde

Gågata

* Undantas transport till eller från adress på gågata

Farthinder

Under den snöfria delen av året finns ett annat farthinder utplacerade. Platserna önskas av de boende i området vilket framförs till styrelsen för lämpligt åtgård. ”Barn är mjuka och bilar är hårda” är en devis vi har!

Parkering

Parkering är endast tillåten på våra uppmärkta parkeringsplatser.

För fordon i drift gäller parkering i max sju dagar

Vi eftersträvar att alla parkera sina fordon på ett sådant sätt att vi inte ska behöva anlita ett parkeringsbolag som bötfäller felparkeringar. Inom hela vårt område gäller parkeringsförbud bortsett från uppmärkta parkeringsplatser.

Enligt våra ordningsregler gäller nedan:

"Parkering är endast tillåten i max sju dagar för fordon i trafik inom markerade parkeringsrutor i de gemensamma delarna i området. Skriftligt tillstånd från styrelsen krävs för längre tid eller annat fordon. Överträdelse kan beivras motsvarande kommunal taxa."

Om ni har en bil som måste stå parkerad längre än sju dagar, glöm inte att anmäla detta till styrelsen. 

Det finns möjlighet för de 10 i vår samfällighet som saknar garage att få hyra en uppmärkt parkeringsplats mot avgift enligt beslut på vår föreningsstämma 2015-02-19. Kontakta styrelsen om ni är en av dessa 10 och om ni vill få en uppmärkt p-plats mot avgift.

Ser du ett fordon som står fel?

Vi har tagit fram en snäll p-lapp som du kan använda när du ser en bil som står felparkerad. Om du inte har tillgång till att printa ut p-lappen, vänligen mejla parkering@malungsvagen.se eller hör av dig till ditt kontaktombud.

Här hittar du den snälla p-lappen.