Vägar

Vinterhållning av vägar och gångvägar

Samtliga vägar och gångvägar inom vårt område plogas och halkbekämpas då det behövs.

Avtalet med entreprenören innehåller regler om att:

  • Ploga/snöröja vid ett visst snödjup och det ska ske inom avtalad tid.

  • Halkbekämpa vid halka eller vid avrop.

  • Entreprenören eftersträvar att utföra arbetena vid tidpunkter som gör att allt arbete är klart till morgonen.

Bortplogad snö läggs vid ett flertal ställen i området. Plogning av våra parkeringsytor görs inte separat. Om snödjupet är stort kan parkeringarna behöva utrymmas för plogning.

Kommunen har gång-/cykelvägar i vårt område och de omhändertas av kommunens entreprenör. Ingen synkronisering av plogning eller halkbekämpning sker mellan de två entreprenörerna.