Anläggningsbeslut

NORRVIKEN GA:4 är hela samfälligheten och NORRVIKEN GA:5 är för de 143 med radgarage.


Kopior på beslutet hittar ni här:

https://www.lantmateriet.se/