Kommittéer och arbetsgrupper

Kommittéer

Vi har i samfälligheten tre olika kommittéer. En kommitté för radgarage, en för biltvätt och en för klubbhuset. Sammankallande i de olika kommittéerna är:

Radgarage - Pontus Lindholm

Biltvätt - K-G Holmgren

Klubbhus - Maria Holmlund

Arbetsgrupper

Vi har ett antal arbetsgrupper som hjälper styrelsen.

 Avfall (endast information): Maritha Jacobsson  

 Lekplatser: Maria Holmlund  

 Parkering/fordonstrafik/vägar: K-G Holmgren

Laddstolpar: Fredric Nyquist  

 Träd/grönområden: Per Huzell och Joakim Kivikoski  

 Vatten/avlopp: Styrelsen  

 El/tele/belysning: Pontus Lindholm  

 Kabel-TV/Internet: Pontus Lindholm  

 Grannsamverkan: Maria Holmlund  

 Facebook/Hemsida: Ylva Anker  

Biltvätten, Klubbhuset samt Radgarage har kommittéer enligt anläggningsbeslutet.

Idrottsplanen tillhör inte Samfälligheten utan den tillhör Sollentuna kommun. Vi har dock en grupp som spolar isen och skottar under vintertid.

Om du är intresserad av att hjälpa till i någon av grupperna, mejla info@malungsvagen.se.