Kommittéer och arbetsgrupper

Kommittéer

Vi har i samfälligheten tre olika kommittéer. En kommitté för radgarage, en för biltvätt och en för klubbhuset. Sammankallande i de olika kommittéerna är:

Radgarage - Pontus Lindholm

Biltvätt - K-G Holmgren

Klubbhus - Maria Holmlund

Arbetsgrupper

Vi har ett antal arbetsgrupper som hjälper styrelsen.

Avfall (endast information): Maritha Jacobsson

Lekplatser: Maria Holmlund

Parkering/fordonstrafik/vägar: K-G Holmgren

Träd/grönområden: K-G Holmgren

Vatten/avlopp: Styrelsen

El/tele/belysning: Pontus Lindholm

Kabel-TV/Internet: Pontus Lindholm

Grannsamverkan: Maria Holmlund

Hemsida: Ylva Anker

Biltvätten, Klubbhuset samt Radgarage har kommittéer enligt anläggningsbeslutet.

Idrottsplanen tillhör inte Samfälligheten utan den tillhör Sollentuna kommun. Vi har dock en grupp som spolar isen och skottar under vintertid.

Om du är intresserad av att hjälpa till i någon av grupperna, mejla info@malungsvagen.se.